Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Koncesije

Popis dimnjačarskih područja

Komunalna djelatnost od posebnog značaja i zaštita od požara i eksploziva.

Zakon o komunalnom gospodarstvu, zakon o zaštiti od požara, mjere zaštite od požara i eksploziva .

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Zagreba br,15/15 Ovom odlukom se uređuje obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Zagreba i nadzor nad obavljanjem tih poslova.

Pregled dimnjačarskih područja u Gradu Zagrebu na kojima je OVLAŠTENO poduzeće „DIMO-PROMET“ d.o.o. za obavljanje dimnjačarskih poslova.RP.19, REMETE.DOTRŠČINA,JAZBINA I MARKUŠEVEC

RP. 27,N.ZAGREB, JAKUŠEVAC, TRAVNO I UTRINE

RP.28,N.ZAGREB ,KAJZERICA, SREDIŠĆE I ZAPRUĐE

RP42,STARNO RESTJE, NOVO BRESTJE, DUBEC, SOPNICA,
SESVETE - CENTAR LUKA, GAJIŠĆE, S.SELA, K.NOVAKI i JELKOVEC

RP. 43, KOBILJAK, SES.KRALJEVEC, DUMOVEC I CERJE


1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N., br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 i 82/04).

2. Zakon o zaštiti od požara (N.N., br. 58/93).

Donošenjem ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU (N.N., br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 i 82/04.

Dimnjačarski poslovi spadaju u komunalne djelatnosti i obavljaju se trajno temeljem ugovora o koncesiji a koja se sklapa s jedinicom lokalne samouprave ( gradsko poglavar.)

Komunalne djelatnosti u smislu ovoga Zakona su:
Obavljanje dimnjačarskih poslova podrazumijeva se obvezno pregled čišcenja, kontrole dimovodnih objekata, uredaja za loženje kemijsko čišćenje ventilacionih sistema, kuhinjske nape, ventilatori, vertikale I komore, izdavanje stručnih nalaza o ispravnosti ventilacionog sustava te mjerenje i analizu dimnih plinova, sa izdavanjem stručnih dimnjačarskih nalaza o ispravnosti.


ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA (N.N., br. 92/10 Čl.38)

Propisane su obveze vlasnika ili korisnika u pogledu obveze održavanja u ispravnom stanju dimnjaka i ložišta, ventilacijskih i plinskih instalacija i sl. te posjedovati stručne dimnjačarske nalaze o ispravnosti dimnjaka, ventilacije i ložišta.

III. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

OBAVEZNO je izvršiti mjernje i analizu dimnih plinova svakih (13) trinest tjedana za sva ložišta bez obzira na vrstu goriva.
Kontrola zagađenja okoliša, kontrola ložišta, mjerenje i analiza dimnih plinova.

ZAKON OBAVEZUJE NA OVA MJERENJA SVE VLASNIKE ODNOSNO KORISNIKE DIMOVODNIH OBJEKATA I LOŽIŠTA DA SU OBVEZNI OMOGUĆITI I DOZVOLITI OVLAŠTENOM DIMNJAČARU DA IZVRŠI MJERENJE I ANALIZU DIMNIH PLINOVA BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA. DIMNJAČAR PROVODI U SVRHU ZAŠTITE ZRAKA OD NEOČIŠĆENJA I ZAŠTITE OD POŽARA KAKO BI SE KONTROLOM I SMANJENJEM SADRŽAJA ŠTETNIH TVARI POBOLJŠALA KAKVOĆA ZRAKA.

Članak 18.
Vlasnici su dužni održavati u ispravnom stanju postrojenja, uredaje, plinske, ventilacijske i druge instalacije, dimnjake i ložišta kao i druge uredaje koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara, sukladno tehničkim normativima, o čemu moraju posjedovati dokumentaciju :

Stručne dimnjačarske nalaze o ispravnosti dimnjaka, ložišta, kuhinjskih ventilacija o mjerenju i analizi dimnih plinova za sanitarnu, komuinalnu i protupožarnu inspekciju svaki 13 tjedana.

UPOZORENJA!

Ovim putem Vas upozoravamo da ste kao korisnik usluga, temeljem Odluke o dimnjačarskoj službi, Službeni glasnik Garda Zagreba br,15/15

Dužni i obavezni omogućiti redovnu kontrolu dimnjaka i ložišta, te izvršiti mjerenje i analizu dimnih plinova, kontrolu prirodnih ventilacijskih kanala centralno smještenih u pomoćnim prostorijama: kuhinje, špajze i wc-ima a sve prema :GRADSKOJ ODLUCI O DIMNJAČARSKOJ SLUŽBI GRADA ZAGREBA Br, 15/15


Skrećemo Vam pažnju da je rečenom Odlukom čl.29 Predviđeno pokretanje prekršajnog postupka, a čl.31. predviđene su i vrlo visoke novčane kazne za prekršitelje članka 16,17,18,22,23 i čl.25 iste odluke.

Vjerujemo da će te i Vi svijesni važnosti DIMNJAČARSKE SLUŽBE ZA VLASTITU SIGURNOST, DOPRINJETI SVOJIM STAVOM I PONAŠANJEM U USPIJEŠNOM PROVOĐENJU ISTE.

 

,